năng lượng gió mặt trời

Hệ thống năng lượng gió mặt trời hoặc tua bin gió

Kamini

55 Posts

49 views

0

Hệ thống năng lượng gió mặt trời được sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, dân cư, và nông nghiệp. Có rất nhiều nhà cung cấp và nhà sản xuất tua-bin gió, có thể được truy cập thông qua các liên kết E-mail và danh sách các công ty có sẵn trên các trang web khác nhau.

Chi phí năng lượng mặt trời thấp, nhưng việc lắp đặt thiết bị năng lượng gió mặt trời là khá cao.

Nhưng các hệ thống năng lượng gió mặt trời được chứng nhận thương mại của Hoa Kỳ thì rất tốt và được thiết kế cơ bản cho các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Hầu hết chúng được xây dựng đơn giản và chắc chắn, để sử dụng được lâu dài. Một số máy này có diện tích quét lớn và có thể thu nhiều gió hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn, đặc biệt là trong trương hợp tốc độ gió thấp.

Năng lượng liên tục

Các hệ thống năng lượng gió mặt trời này tạo ra năng lượng mọi lúc, và tạo ra năng lượng bất cứ khi nào bạn cần, không chỉ trong các cơn bão. Hệ thống năng lượng gió mặt trời lớn hơn được sử dụng cho các ứng dụng điện lưới và ngoài lưới điện để phân phối cho các ngôi nhà và trang trại. Chúng có thể được sử dụng cho những thứ đòi hỏi năng lượng cao hơn như viễn thông, điện khí hóa và thậm chí là bơm nước bằng điện gió.

năng lượng gió mặt trời

Sử dụng cho thương mại

Sự độc lập về điện năng từ các hệ thống năng lượng gió mặt trời như vậy có khả năng cung cấp điện năng cho các khách hàng thương mại, công nghiệp và chính phủ. Một số hệ thống kết hợp các nguồn năng lượng thích hợp như gió, ánh sáng mặt trời, hydro, khí sinh học, khí thiên nhiên và dầu mỏ với các bảng điều khiển và điện tử được thiết kế riêng cho nhu cầu của từng khách hàng.

Tua bin gió

Tua-bin gió, là hệ thống năng lượng gió mặt trời, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng gió hybrid, trong đó điện tạo ra được sử dụng trực tiếp bởi khách hàng cuối. Hệ thống này thường được sử dụng bởi các trang trại, trường học, các doanh nghiệp công nghiệp và các cơ sở xử lý nước thải đô thị trong các ứng dụng kết hợp với điện lưới. Đối với những vùng xa xôi, hệ thống này có thể được tích hợp vào một hệ thống tiện ích và có thể cung cấp điện cho các làng và thị trấn nhỏ.

Đối với nhà riêng, các tuabin gió nhỏ và hiệu quả có thể là các hệ thống năng lượng gió mặt trời. Chúng cũng có thể được sử dụng cho các trang trại, khu vực nông thôn, các cơ sở thương mại và công nghiệp nhẹ. Những tua bin gió nhỏ hơn này có các tính năng thường chỉ được tìm thấy trong các thiết bị tiện ích như thiết bị kết nối trực tiếp vào điện lưới, hệ thống an toàn, bộ xử lý rotor, hộp số và phanh đầu.

Lợi ích về thuế

Có nhiều lợi ích về thuế nếu bạn lắp đặt hệ thống năng lượng gió mặt trời, bởi vì luật khuyến khích lắp đặt hệ thống thiết bị năng lượng mặt trời, gió và thiết bị xửa lý rác thải nông nghiệp. Luật cũng đảm bảo chủ sở hữu tài sản rằng thuế tài sản của họ sẽ không tăng nếu các hệ thống năng lượng gió mặt trời được lắp đặt. Số tiền được miễn bằng mức giá trị của hệ thống năng lượng mặt trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *