gió năng lượng mặt trời

Cách tốt nhất để chuyển sang sử dụng năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế

Kamini

55 Posts

135 views

0

Ngày nay, hầu hết mọi người trên thế giới đều biết về năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế và điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì năng lượng mặt trời và gió trên thực tế đã được sử dụng trong hơn hai nghìn năm dưới dạng này hay dạng khác. Năng lượng mặt trời có nhiều công dụng và trên thực tế năng lượng mặt trời có thể sưởi ấm cũng như tạo ra điện, và hơn nữa, năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế cũng có thể được sử dụng khi lắp đặt một cặp tấm quang năng, từ đó năng lượng mặt trời sẽ cung cấp năng lượng vào ban ngày, trong khi năng lượng gió sẽ cung cấp năng lượng vào ban đêm.

Dự luật năng lượng

Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đều quan tâm tới cách thức Hoa Kỳ thu thập năng lượng, và trên thực tế, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Năng lượng, yêu cầu tất cả các công ty tiện ích phải đóng góp ít nhất 15% sản lượng điện từ hệ thống năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế, và phải đạt được mục tiêu này vào năm 2020.

Người ta tin rằng với việc thông qua một dự luật như vậy, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tìm cách sử dụng năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng thông thường, khi mà các nguồn năng lượng này đang trở nên tốn kém, và cũng đang cạn kiệt tới mức báo động.

gió năng lượng mặt trời

Để đảm bảo năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế phát huy được tiềm năng,

Hoa Kỳ cũng đã thông qua Dự luật Năng lượng, đề xuất cấm bán bóng đèn sợi đốt một trăm watt vào năm 2012, điều này có nghĩa là bóng đèn trong tương lai phải có hiệu quả gấp ba trăm phần trăm so với bóng đèn tiêu chuẩn, và mục tiêu này cũng sẽ đạt được vào năm 2020.

Việc chuyển sang năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế cũng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia vào các chương trình sử dụng năng lượng thay thế, để họ có thể nhận bảo lãnh vay tiền cũng như nhận trợ cấp từ chính phủ liên bang. Năng lượng ngày nay đang đắt hơn, trong khi năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế đang chứng minh rắng đó sẽ là giải pháp cho nhu cầu trong tương lai. Người ta đang hy vọng chính quyền Washington sẽ có thể làm hết sức để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo sạch này, và không vì lợi nhuận mà từ bỏ chúng .

Sử dụng năng lượng tái tạo tức là lấy năng lượng từ các nguồn không cạn kiệt, vì dạng năng lượng này luôn làm mới liên tục và bổ sung cho lượng đã mất. Ngoài ra, bằng cách chuyển sang sữ dụng năng lượng gió năng lượng mặt trời thay thế, chúng ta có thể giữ cho môi trường sạch sẽ và do đó không phải lo lắng về ô nhiễm hoặc cạn kiệt tài nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *